Stema lui Mihai Viteazul după Unirea Principatelor româneşti

Schiţe de studii / de regăsire

Regele ca uns al lui Dumnezeu

*Regele ca uns al lui Dumnezeu şi ca Unificator

  „Nihil Sine Deo” este blazonul Regalităţii române. Deviză totală, pentru credincioşi sau nu.

  Coborând în iluminismul românesc, găsim un un extraordinar model de monarh creștin: „Brâncoveanu Constantin / Boier vechi şi Domn creştin…”. Intrat în etosul românesc, în baladă

„...e de ştiut că a fost un domnitor înţelept, şiret totodată, ascunzându-şi acţiunile faţă de turci, austrieci şi ruşi; a căutat de asemeni să-şi impună candidaţii lui în scaunul Moldovei, a fost deci un om ambiţios şi iscusit, şi a domnit douăzeci și cinci de ani — e ultimul domn din ţările noastre care reuşeşte să rămână în scaun atâta timp” (Neagu Djuvara, „Constantin Brâncoveanu,iscusit om politic, ctitor și martir”, în O scurtă istorie a românilor povestită celor tineri, Ed. Humanitas, Bucuresti, 2002, p.150). Iată și alte fapte care dau seamă de anvergura acestui Domn, numit, chiar de împăratul Leopold I, Principe al Imperiului. În fapt, ultimul mare Principe al Bizanțului, după domnia lui, turcii aducându-i în scaun pe domnii fanarioți. Important de reținut că ortodoxia (vorbim de ce știm mai bine), nepervertită la afacerismul din zilele noastre, nu numai că NU este dezbinatoare, dar a fost, prin veacuri, un liant pe care s-a fundamentat apoi România ca stat suveran.

Principesă şi monahie: Domniţa Ileana - Maica Alexandra : îngemănarea monahie - monarhie, de data aceasta cu prevalența manifestării monahiei, o găsim și în istoria recentă.

  Biserica şi Monarhia sunt lucruri afine prin cultivarea totală, de la naștere, a dedicării, împăciuirii. În actuala societate românească, în care impostorii tagmei politice, și nu numai politice, vor să ne „țină încurcați” prin dezbinare, ne trebuie o mărturie a unui senior : Corneliu Coposu despre valorile esenţiale ale societăţii româneşti - Biserica şi Monarhia. Același inspirat intervievator, Sorin Dumitrescu, îl „provoacă” și pe părintele Ioanichie Balan, unul din reperele duhovniciei ortodoxe: „ar fi bine ca Regele să termine ce a început” (minutele 23 - 25:25). Să observăm și sugestia părintelui: ortodoxia ne poate înlesni comunicarea cu rușii. Mai departe, respectând confesiunea greco-catolică (nu și prozelitismul ei), avem deschidere și căre apus. Aceasta este poziția strategică a României (despre al cărei mare rol cultural au vobit M. Eliade sau C. Noica): o sinteză unică între Orient și Occident. Sinteză specifică duhului local, nu amalgamare de elemente străine. Nu suntem fără identitate, ba chiar credem că puterea de a transfigura diverse influențe conform propriei simțiri este o dovadă de necontestat a personalității noastre.

  Iată mărturia unui român armean, nu întâmplâtor, prin generozitatea de care este însuflețit, liderul grupului minorităților din România. Nu întâmplător alocuțiunea dumnealui are loc la statuia Regelui Carol I. Iată și o hartă facută de români : locurile albe sunt „rezervate” maghiarilor - precizia hărții contează mai puțin, deschiderea este importantă. Ungaria, dacă se poate, o vrem prietenă - să ne amintim și de acea extraordinară intervenție anticomunistă a armatei române, în 1919. Prin tradiție, românii nu au genă extremistă, extremismul românesc apărând doar ca accident, reacţie disperată, sau izolat, ca produs al vreunei minţi bolnave, sărace. Maghiarii vor să rupă acea sinteză specific românească - la care contribuie și ei cu personalitatea lor, precum am văzut - dar şi vraja acelor ţări / ținuturi spirituale, care pot exista peste mări şi ţări? Nu credem. Mult prea mult consumă energia românilor și maghiarilor politicieni care spun că îi reprezintă, sau diverse organizații „pure și dure” = „pe lângă” (diversioniste față de) fondul chestiunilor. În fapt, suntem frați de suferință cu maghiarii și cu celelalte minorități. A trăi în armonie într-un Regat al României, fiecare cu specificul lui, într-o sinteză care să impună prin frumusețe Europei, iată propunerea.

  Unificatori Dedicați au fost toți regii de drept ai României. Deloc întâmplător, vorbim de Regele Ferdinand Întregitorul, după Carol I, în timpul căruia s-a creat și susținut (ceea ce nu se putea înainte de el) primul stat român unitar și suveran. Poate ar trebui să vorbim mai mult și despre faptul că, prin dezmoștenirea fiului său, viitorul Carol al II - lea, Regele Ferdinand a arătat că, prin menire, Familia Regală se dedică total țării sale. Pentru Dinastie este vital să fie reprezentată de cel mai vrednic vlăstar al său.

Regele este uns al lui Dumnezeu și simbolizează Familia la nivelul cel mai aproape de Dumnezeu. Dinastia are la bază cultul Familiei Dedicate și nu al nepotismului. Regii se nasc și vor fi educați toată viața - putem spune și că „genele regale” se cultivă prin secole - pentru a se dărui țării. Regele Mihai spune:

  „Vin către voi nu pentru a lua, ci pentru a dărui, nu pentru a diviza, ci pentru a uni” (Regele Mihai în mesajul către națiune, februarie, 1997)

Tradiţia Regilor, Domnilor, Domnitorilor şi Voievozilor este un neprețuit tezaur, de la care, păstrând duhul, reinventând conform epocii în care trăim, putem renaște.
  O istorie esenţială
  un text al lui Mircea Vulcănescu pentru eternitate (sursa : aici)

Există un model extraordinar de noblețe românească, model cultural de Domn, care parcurge istoria noastră de la un capăt la altul, de la Basarab „cumanul” la Ferdinand cel Loial / Întregitorul și la Mihai al României. Mai sunt multe alte argumente care impun resuscitarea acestui subiect de sub colhozul comunist / globalist și dezvoltarea lui. Dezvoltare profund „inspirațională”, de o importanță colosală pentru dăinuirea românească și prin care ne putem regăsi.

*Monarhia și Junimea dintotdeauna

   Să facem pentru moment abstracție că monarhia, într-un interval de timp foarte scurt, a creat cadrul unei Românii Independente, Întregite, moderne (de la o prezență istorică „fanariotă” ajungând, cu prima generație, să dea nume mari culturii mondiale) și respectată. De ce, încă, tinerii preferă monarhia? Nu numai tinerii ca vârstă biologică, chiar dacă unii oameni mai în vârstă gândesc: la anii mei ce-mi mai trebuie? Tinerii au planuri pe termen lung cu țara... cum credem că au și bătrânii tineri - vezi cel puțin paragraful „Monarhia, un partener implicit al Junimii” în relatarea lui Solomon Marcus, unde aflăm de oameni-patrimoniu, care au văzut războiul, care iubesc România, care îl iubesc pe Rege pentru că este și s-a comportat ca un Rege.

*Din popor

   „o voce umblată DIN POPOR” (înregistrare cu acordul omului). SINCERĂ, ne-muzeală, fără retorică ieftină. Am spus că „a fi domn” se știe bine ce însemnă în popor, cu toată îndoctrinarea înainte și după `89.

*Coroana: simbol al unităţii şi suveranităţii

  Cui îi este frică de coroană
  Coroana de oţel
  Coroana Reginei Maria, în stil bizantin[...] având ca sursă de inspiraţie coroana doamnei Despina Miliţa soţia lui Neagoe Basarab

*Actualitatea Regalităţii în lume şi, mai ales, în România zilelor noastre

  Regele Mihai cu Regina Spaniei

  Între suveranii lumii

*Rezistenţa Regală

  GRUPUL ARSENESCU - ARNAUTOIU - cine erau partizanii
  Toma Arnăuţoiu, fost ofiţer în garda Regelui Mihai
O emisiune de excepție de 22 Aprilie - foarte potrivită înainte de Sfântul Gheorghe. Invitată: doamna Ioana Voicu-Arnăuțoiu, fiica lui Toma Arnăuțoiu, conducătorul celui mai longeviv grup de rezistență din munți, grup anihilat, ca și majoritatea celorlalte, prin trădare. Interesantă și reeditarea cărții. Vedeți și site-urile „croite” de doamna Ioana Arnăuțoiu: tomaarnautoiu.ro și eroinenucsoara.ro

*Ţăranul Regal

  Satul regal de la Săvârşin
  Două peiorative prin care ne luăm pământul de sub picioare
Notă: următoarele două clipuri ne-au surprins plăcut, nu numai prin calitatea, cât mai ales prin generozitatea lor, între altele - vezi canal youtube - autorul declarând corect: "I don't hold any copyrights for any of these images or the song".
  Chipuri şi porturi regale
  Regina MARIA în costume naţionale

Ioan Bocșa: un țăran regal